MŨI KHOAN BÊ TÔNG 4 CHẤU


Mã sản phẩm: 5402-5565

Mua
Hỗ trợ trực tuyến
  • HOTLINE (098 495 2303)

Mũi khoan bê tông 4 canh: Được thiết kết 4 cạnh hợp kim ở đầu có tác dụng khoan nhanh và bền hơn so với các loại mũi khoan 2 cạnh trên thị trường, ưu điểm nữa là khi khoan không làm bung tường.
Kích cỡ: 

Mũi khoan bê tông 4 cạnh

Φ 6 x 110 Xuyên tường:  Φ10  x 310 
Φ 6 x 160 Xuyên tường:  Φ12 x 310
Φ 8 x 110 Xuyên tường:  Φ14 x 310
Φ 8 x 160 Xuyên tường:  Φ16 x 310
Φ 10 x160 Xuyên tường:  Φ18 x 310
ΦF 12 x160 Xuyên tường:  Φ20 x 310
Φ14 x 160 Xuyên tường:  Φ22 x 310
Φ16 x 160 Xuyên tường:  Φ25 x 310
Φ18 x 160 Mũi đục cacbon 17
Mũi đục cacbon 14 Mũi đục cacbon 32

 

 

Đang xử lý...