Công Ty Đại Dương

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mail: apba.vs@gmail.com

Hotline: 0969 726 626

Website: https://dungcudonghe.com/